CHINESE JUNKS

 

 

              Jeng He Treasure Ship                               An Fu Lu Royal Yatch                                          River Boat                                                        Junks

 

                        Rui Mei Mo                                           Official River Boat